Hromadná žaloba na firmu Callpa, s.r.o. Most

   Firma Callpa, s.r.o. provádí úvěrovou činnost asi od roku 2006. Firmu provozují Luděk Pacourek, Josef Pakantl a právník firmy JUDr. Špirk.

   Spolupracovníci musím podespat směnku. Důvody používání směnky jsou dva, ale výsledek je vždy stejný - každý poradce musí zaplatit směnku bez ohledu na cokoliv.

   V roce 2010 bylo zjištěno, že firma si za dva roky vydělala oprávněnou živnostenskou činností poskytováním úvěrů asi 2 miliony korun, vymáháním směnky získala 4 miliony korun. V současné době budou údaje jiné. 

   Je možné se domnívat, že firma směnku používá ze zištných důvodů. Nejedná se však o oprávněný druh příjmu.

Připravujeme hromadnou žalobu na celou činnost firmy Callpa, s.r.o.:

 1. Dokumenty, které firma používá postrádají razítko a podpis firmy.
 2. Do roku 2007 firma poskytovala mzdu pouze osobně.
 3. Podpis směnky je nutný pro spolupráci.
 4. Firma neposkytuje zákonnou pracovní smlouvu.
 5. Firma uvádí dva důvody používání směnky: registrační poplatek nebo pojistku za platbu letáků.
 6. Poplatek zákon uvádí jako správní platbu za úřední výkon. Nikoliv jako zdroj příjmu.
 7. Směnku museli zaplatit i poradci, kteří zaplatili i letáky.
 8. Směnkou si firma vytváří hlavní příjem, nejedná se o zákonnou možnost příjmu.
 9. Vyskytly se případy opětovného vymáhání směnky!!!
 10. Firma poškodila především sociálně slabší občany a důchodce, což je neetické.
 11. Poradce musel platit za letáky měsíčně až 2 500,- Kč, cena letáků však byla haléřová záležitost.
 12. Mnoho zájemců o úvěr firma odmítala, nekomunikovala s poradce, jednala neseriózně.
 13. Mnoho poradců si nic nevydělalo, vymáhání směnky je však stálo 60 - 90 tis. Kč!!

 

   Všichni poškození z celé ČR se mohou hlásit na adrese zaloby-liberec@seznam.cz. Informujte známé a příbuzné, poškozených jsou stovky lidí.

   Členové sdružení Callpáci - hlaste se! Přípravu žaloby spravuje Jitka Vespalcová z Liberce.

Případ Callpa odvysílal pořad Černé ovce dne 4. února v 17,40 hod. na ČT 1. Všichni poškození - podívejte se.

Klikni zde